10 อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกปี 2010

10 อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกปี 2010

อันดับที่ 1 Burj Dubai 818 m กำลังก่อสร้าง

อันดับสองที่ 2 Abraj Al Bait Towers
Saudi Arabia ที่นคร Mecca 595 m (อันดับหนึ่งกับสองความสูงขาดลอยจริงๆ)

อันดับที่ 3 Taipei 101 สูง 508 m ที่ไต้หวัน

อันดับที่ 4 Federation Tower ที่ Moscow  Russia 506 m

อันดับที่ 5 Shanghai World Financial Center ที่ Shanghai ที่ประเทศจีน 492 m

อันดับที่ 6 International Commerce Center ที่ ฮ่องกง ประเทศจีน 484 m

อันดับที่ 7 Petronas Towers Kuala Lumpur มาเลยเซีย 452 m

อันดับที่ 8 Nanjing Greenland Financial Complex Nanjing ประเทศจีน 450 m

อันดับที่ 9 Sears Tower Chicago  USA 442.3 m (เสาอากาศขาวๆ สูงกว่าพระใหญ่วัดบูรพา)

อันดับที่ 10 Guangzhou Twin Towers West Tower Guangzhou (กวางโจว) จีน (อีกแล้ว) 440.2 m

นี่คือ diagram

และนี่ลองเอาตึกที่สูงที่สุดในไทยไปแปะไว้ (ตึกเตี้ยๆตรงกลาง)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s